Afzetcontainers

Voor bouw- en sloopafval of archiefvernietiging kunnen afzetcontainers worden geplaatst en opgehaald worden.

 Let u erop dat u een ontheffing van de gemeente nodig hebt als u die in de publieke ruimte plaatst.

Afzet-containers 3m2.png
Afzet-containers 3M3.png
Afzetcontainers 9M3.png