NL.jpg

Ik zet me graag in voor een schonere wereld. Afval en hoe we daarmee omgaan is daar van zeer grote invloed op.

Ik ben van mening dat hierin nog veel winst behaalt kan worden door en voor het midden- en kleinbedrijf. De motor van de economie.


Algemeen directeur

Ying Kit TANG